Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ανακοίνωσης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 2.105/02/2013 σύναψης συμβάσεων θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
(κάντε κλικ στην εικόνα)
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
(κάντε κλικ στην εικόνα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
(κάντε κλικ στην εικόνα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΦΘΕΝΤΩΝ
(κάντε κλικ στην εικόνα)
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πως κρίνετε το μέχρις στιγμής έργο του Ιδρύματος.