Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αποβλέποντας στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης των μαθητών προτίθεται να οργανώσει, σύμφωνα και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, την εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στα σχολεία της Περιφέρειάς μας.

Για το σκοπό αυτό καλεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 στις 12.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, κτίριο Καπναποθηκών Π, στην Ξάνθη, όσους έχουν συγγραφικό έργο που σχετίζεται με την τοπική ιστορία σε συνάντηση, προκειμένου να καθορισθούν οι αρχές συγγραφής του εκπαιδευτικού υλικού και η δημιουργία των ομάδων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης τηλ. 2531083530 κα. Μενεσελίδου Ιωάννα. 

Σάββας Μελισσόπουλος 
Περιφερειακός Προϊστάμενος Εκπαίδευσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πως κρίνετε το μέχρις στιγμής έργο του Ιδρύματος.