Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων, ωφελούμενων του σχεδίου δράσης με τίτλο, "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ".


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
(κάντε κλικ στην εικόνα)
 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
(κάντε κλικ στην εικόνα)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
(κάντε κλικ στην εικόνα)
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
(κάντε κλικ στην εικόνα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ Α.Μ.Κ.Α.
(κάντε κλικ στην εικόνα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ Α.Μ.Κ.Α.
(κάντε κλικ στην εικόνα)
 
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πως κρίνετε το μέχρις στιγμής έργο του Ιδρύματος.