Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011-Ημερίδα με θέμα, "Πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών".

Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πως κρίνετε το μέχρις στιγμής έργο του Ιδρύματος.