Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Στηρίξτε το έργο μας.

Βοηθήστε σήμερα κιόλας στηρίζοντας οικονομικά το έργο του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης.

Του μοναδικού Πολιτισμικού Ιδιωτικού Φορέα

που πρεσβεύει τον Πολιτισμό της Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πως κρίνετε το μέχρις στιγμής έργο του Ιδρύματος.