Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009-Ομιλία του καθηγητή κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009, στις 20:00 το απόγευμα, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Ξάνθης και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ. / Ε.Κ. Αθηνά), παρουσιάζουν τον Καθηγητή Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη και την ενδιαφέρουσα ομιλία του με θέμα:


«Το μέλλον της Ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης»


Η Ελληνική γλώσσα, όπως και όλες οι λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες στην Ενωμένη Ευρώπη, αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα τα οποία συνδέονται με την απουσία γλωσσικής πολιτικής τόσο από την πλευρά της Ελλάδας, όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα θεσμικά όργανα της οποίας κυρίαρχη θέση κατέχει η Αγγλική και δευτερευόντως η Γαλλική. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται αδρομερώς τα γλωσσικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και οι τρόποι επίλυσής τους. Ειδικότερα για τη νεοελληνική γλώσσα καταγράφονται οι σύγχρονες τάσεις, με έμφαση στο επιστημονικό λεξιλόγιο, τη γλώσσα των νέων, τη λογοτεχνική γλώσσα και τις ορθογραφικές απλουστεύσεις. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι με την έννοια ότι από το ένα μέρος πρέπει να προωθήσει την πολυγλωσσία, στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες και από το άλλο να ενισχύσει τις εθνικές γλώσσες, καθώς αποτελούν συστατικό στοιχείο της ταυτότητας κάθε λαού. Η ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική επιβάλλεται να στηριχτεί στην ισοτιμία των γλωσσών και σε ένα νέο επικοινωνιακό ήθος.


Βιογραφικό σημείωμα Χριστόφορου Χαραλαμπάκη

Σπουδές
Πτυχιούχος (1971) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Κολωνίας και της
Χαϊδελβέργης (1972-1976). Ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας (1976) με τη διδακτορική διατριβή Φθάνω.
Συμβολή στη νεοελληνική λεξικογραφία (Phthano. Ein Beitrag zur
griechischen Wortforschung, Heidelberg 1976).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Το ερευνητικό του έργο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: Την αρχαία και
νέα ελληνική διαλεκτολογία και ηλεκτρονική λεξικογραφία, τη σχέση γλώσσας
και λογοτεχνίας και τη γλώσσα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αξιοποίηση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της υψηλής τεχνολογίας. Έχει ασχοληθεί
ιδιαίτερα με θέματα γλωσσολογικής ορολογίας, με τη θεωρητική γλωσσολογία
και την Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, ενώ δεν παύουν να τον ενδιαφέρουν
υφολογικά και κοινωνιογλωσσολογικά προβλήματα και θέματα ορθής χρήσης της
νεοελληνικής.

Δημοσιεύματα (Επιλογή)
Από το πλήθος των δημοσιευμάτων του, 280 συνολικά, (βλ. το βιβλίο:
Αναγραφή δημοσιευμάτων (1969-1999), Αθήνα 2000, σσ. 41) ξεχωρίζουν οι
μελέτες: Zum Sprachverfall in der griechischen Antike (= Για τη γλωσσική
παρακμή στην Ελληνική αρχαιότητα) Festschrift fur Albrecht Dihle,
Goettingen, 1993, 36-45). A case of whistled speech from Greece (= Μία
περίπτωση γλώσσας σφυριγμάτων από την Ελλάδα), Current Issues in
Linguistic Theory 117, 1994, 389-396, Sextus Empiricus: His views on
language and style (2002), Modern Greek archaisms reconsidered (2003) κ.
ά. Από τα βιβλία του αξίζει να αναφερθούν: Νεοελληνικός λόγος. Μελέτες για
τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και το ύφος, Αθήνα 1992, 3η έκδοση με προσθήκες
και βελτιώσεις, Αθήνα 1999. Γλώσσα και εκπαίδευση. Θέματα διδασκαλίας της
νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα, 1994. Γλωσσαλγήματα. Έρευνες για την Ελληνική
γλώσσα, Αθήνα 1997. Γλωσσική και λογοτεχνική κριτική, Αθήνα 1998,
επανέκδοση με διορθώσεις, Αθήνα 1999. Κρητολογικά μελετήματα: Γλώσσα -
Λογοτεχνία - Πολιτισμός, Ηράκλειο 2001: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Λοιπή Δραστηριότητα
Χρημάτισε πρώτος διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου
Δυτικής Αττικής (1993-1994), Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
Πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
(1994-1996), Αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Παιδείας του
Συμβουλίου της Ευρώπης (1996-1997), Εθνικός εμπειρογνώμονας για τη
γλωσσική τεχνολογία (Language Engineering) στην αρμόδια Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1996-1998), Σύμβουλος του Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού σε θέματα γλωσσικής πολιτικής (1997-1998), Αντιπρόεδρος του
Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (1999-2000), Πρόεδρος του Ανωτάτου
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Βρυξέλλες, 1.9.1999-31.8.2000),
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους
Γλωσσών 2001, κ. ά. Υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο πρόγραμμα «Language
policies for a multilingual and multicultural Europe» του Συμβουλίου της
Ευρώπης και υπεύθυνος εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών για το πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Grundtvig - Alpine σχετικά με την εκπαίδευση
ενηλίκων στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Μunster της Γερμανίας
(1989), Αθηνών (1990-1991), Κύπρου (1994, 1997) και Θράκης (2002). Έχει
δώσει, επίσης, σειρά διαλέξεων με θέματα της ειδικότητάς του σε
Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Πραγματοποίησε
διάφορες έρευνες στα Πανεπιστήμια της Βόρειας Ντακότας των Η.Π.Α. (1983),
Reading και Cambridge της Αγγλίας (1987, 1990).

Ανήκει στην εκδοτική Επιτροπή των περιοδικών Γλωσσολογία, Journal of Greek
Linguistics, Νέα Παιδεία, και Επιστήμες Αγωγής.

Με την ευγενική υποστήριξη


Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πως κρίνετε το μέχρις στιγμής έργο του Ιδρύματος.